Götenehus går fortsatt starkt VD Andreas Gustafsson

Götenehus går fortsatt starkt

Ekonomi

11 maj 2022

Rörelseresultatet ökade till 17,7 mkr men ökade material och entreprenadpriser fortsätter att belasta resultatet.

 

VD Andreas Gustafsson kommenterar:

”Intäkterna under första kvartalet ökade med 24 procent och rörelseresultatet ökade samtidigt med 8 procent, framförallt genom starkt bidrag från fastighetsbeståndet i Trähusstaden.

Resultatet tyngs samtidigt av de kraftigt ökade materialpriserna.” ”Under februari genomfördes det tidigare kommunicerade förvärvet av en samhällsfastighet med bostadsbyggrätter i Trollhättan. Samtidigt ökade vi också vårt ägande i fastighetsbolaget Trähusstaden.

Förvärven är viktiga steg i vår strategi för att växa inom Fastighetsutveckling.” Januari - mars 2022 • Intäkterna ökade med 24 procent till 391,9 mkr (315,3).

• Rörelseresultatet ökade till 17,7 mkr (16,4). Ökade material och entreprenadpriser fortsätter att belasta resultatet.

• I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 14,8 mkr varav 14,7 mkr avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. • Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (5,2).

• Resultatet efter finansiella poster ökade till 17,7 mkr (15,5).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 116 bostäder (214).

• Antalet produktionsstartade bostäder ökade till 155 bostäder (147).

• Resultat per aktie 0:20 kr.

Andreas Gustafsson VD och koncernchef

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se