Göteborgs stad säljer tre fastigheter med byggrätt Den största fastigheten som Göteborgs stad nu säljer ligger i ett högt läge vid Älvsborgsbrons brofäste i Klippan.

Göteborgs stad säljer tre fastigheter med byggrätt

Transaktion

13 oktober 2021

Göteborgs stad avser avyttra tre fastigheter med byggrätt. Den största ligger invid Älvsborgsbrons brofäste i Klippan. 

Kommersiella Fastigheter har fått uppdraget att förmedla de tre fastigheter.

Den största fastigheten, Majorna 164:5, ligger i ett högt läge strax invid Älvsborgsbrons brofäste i Klippan. Klippan är mycket populärt med goda förbindelser och ett citynära läge. Fastigheten har en markareal om 6 311 kvadratmeter och ingår i detaljplan från 2012.

Detaljplanen medger en byggrätt för kontor, småindustri och kultur i tre våningsplan motsvarande  2000 BTA på fastigheten.

Klippan har en lång historia och området disponerades på 1700-talet av Ostindiska Kompaniet. Därefter bebyggdes området med Sockerbruket och Porterbryggeriet som avvecklades 1958 respektive 1975. Därefter har området över tid blivit mer och mer attraktivt för kontor- och bostadsetableringar.

De två andra fastigheter som staden ska avyttra finns dels i Göteborgs södra skärgård på Donsö och dels i Bergsjön, cirka åtta kilometer från Göteborgs centrum.

Fastigheten Donsö 207:2 ligger vid Styrsöbrons fäste. Den säljs med byggrätt och har en markareal om cirka 1 117 kvadratmeter. Detaljplanen tillåter användning för industri/hantverk och kontor.

I området Bergsjödalen säljs en industritomt om 4 529 kvadratmeter. Fastigheten har ett bra läge i Göteborg med närhet till Partille centrum och snabb access till både E20 och väg 190. Detaljplanen tillåter användning för industriändamål.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se