Göteborgs fastighetsdirektör lämnar till årsskiftet

Göteborgs fastighetsdirektör lämnar till årsskiftet

Personnytt

13 maj 2022

Martin Öbo stannar kvar som fastighetsdirektör i Göteborgs Stad fram till dess att verksamheten avslutas vid kommande årsskifte.

Fastighetsdirektören fick i januari 2022 beskedet att han inte får fortsatt förtroende att leda någon av de nya förvaltningarna för stadsutveckling i Göteborg.

Den 11 maj offentliggjordes att en överenskommelse träffats mellan fastighetsnämnden och Martin Öbo att han stannar kvar året ut.

– För mig känns detta väldigt bra. Jag stannar kvar som fastighetsdirektör året ut och leder kontorets verksamhet hela vägen. Jag brinner för stadsutvecklingen i Göteborg och jag är mycket stolt över kontoret, över våra medarbetare och över allt det arbete de lägger ner varje dag för göteborgarna. Vi kommer nu tillsammans att fortsätta leverera fullt ut till klockslaget på nyårsnatten och lämnar då över våra funktioner, processer och frågor till dem som tar över och startar de nya förvaltningarna, säger Göteborgs Stads fastighetsdirektör Martin Öbo i en kommentar.

– Jag är glad att vi tillsammans kommit fram till denna överenskommelse. I Martin Öbo har vi en mycket kompetent fastighetsdirektör med lång och gedigen erfarenhet som nu kommer avsluta verksamheten på bästa sätt tillsammans med medarbetarna, kommenterar Mats Ahdrian, ordförande för fastighetsnämnden.

Bakgrund

Göteborgs Stad organiserar om sina förvaltningar för stadsutveckling för att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess. Det innebär bland annat att fem befintliga nämnder och fem  förvaltningar avslutas och att fyra nya nämnder och fyra nya förvaltningar bildas. De nya nämnderna utgår från en ny organisationslogik med en tydligare indelning efter skeden inom stadsutvecklingsarbetet, snarare än enligt dagens huvudsakliga funktionsindelning. Förändringen ska träda i kraft vid årsskiftet 2022/2023 och grunden för den nya organisationen läggs under 2022.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se