Grosvenors hållbarhet i topp Foto: Grosvenor

Grosvenors hållbarhet i topp

Stadsutveckling

19 september 2018

I en årlig undersökning ligger Grosvenors köpcentrum i Sverige i toppklassen.

Grosvenor Europe, ett av fyra verksamhetsbolag inom det internationella fastighetsbolaget Grosvenor Group, arbetar brett med hållbarhet och resultaten i den årliga undersökningen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) visar på god effekt.

Bolagets fastighetsportfölj i Sverige behåller GRESB Green Star, den högsta nivån, och samtliga köpcentrum förbättrar sin ranking jämfört med undersökningen i fjol.

GRESB gör varje år en internationell genomgång av hållbarhetsarbetet i stora fastighetsbolag och fonder utifrån ett ESG-perspektiv (Environmental, Social och Governance). I årets undersökning, som nyligen blev klar, deltog 903 fastighetsbolag världen över med totalt 79 000 fastigheter.

Köpcentrum granskas

Undersökningen syftar till att utvärdera och jämföra bolagens hållbarhetsprestationer under helåret 2017. Grosvenor Europes köpcentrum i Sverige – Skärholmen Centrum, Väsby Centrum, Bålsta Centrum, Haninge Centrum och Burlöv Center – klarar sig bra i granskningen. Lidingö Centrum som förvärvades i våras var inte med i årets studie.

Den fond där centrumanläggningarna i Väsby, Bålsta, Haninge och Burlöv ingår ökar den totala poängen från 68 förra året till 78 och utklassar därmed andra liknande fastigheter som ligger på i genomsnitt 68. Skärholmen Centrum som ligger i en egen fond ökar från 64 till 68.

– Hela organisationen arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor och vi är mycket glada att se att det ger resultat. Ambitionen är att integrera hållbarhetsfrågor i vårt dagliga arbete. Vi strävar till exempel kontinuerligt efter att förbättra energieffektiviteten i alla våra centrum och vi arbetar efter en filosofi som går ut på att aktivt bidra till såväl social som kommersiell utveckling på de platser där vi verkar, säger Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe.

Minskad användning

Grosvenor kartlägger fortlöpande miljöeffekter i sina fastighetsinvesteringar. Flertalet energieffektiviseringsprojekt och nya tekniska installationer har resulterat i minskad energioch vattenanvänding och ett förbättrat inomhusklimat. Projekten har medfört minskad miljöpåverkan och stora besparingar i minskade energikostnader och optimering av klimatkontroll i olika styrsystem.

Hållbarhetsarbetet kopplat till samhällsansvar får goda siffor och i synnerhet utmärker sig Skärholmen Centrum med 85 poäng. Bland annat uppmärksammas Grosvenors aktiva stöd till den ideella föreningen Mitt 127, som är ett lokalt ungdomsarbete som initierats av lokala ungdomar. I rapporten slås fast att projektet uppmuntrar integration och respekt bland ungdomar i området.

Grosvenor Europe har också minskat utsläppen av koldioxid från samtliga fastigheter och får höga poäng för arbetet med att uppnå BREEAM-certifiering av flertalet av innehaven. BREEAM In-Use är en internationell standard som hjälper fastighetsägare att genomföra hållbara förbättringar i sina fastigheter.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se