Grönt ljus för omvandling av Kungsholmskvarter
Bild: FOJAB

Grönt ljus för omvandling av Kungsholmskvarter

Arkitektur

9 maj 2023

Ett ståtligt stadskvarter som öppnar upp och bjuder in. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har nu antagit detaljplanen för Hornsberg 10.

Attraktiva arbetsplatser, publika ytor och en öppen bottenvåning med plats för såväl kaféer och restauranger som butiker – i kvarteret på Västra Kungsholmen skapas förutsättningar för en rejäl förändring. Nya, moderna kontorsmiljöer och inbjudande platser kommer att ge stadsdelen nytt liv.

– Vår ambition är att skapa en naturlig målpunkt, en plats som lockar till besök. Idag är Hornsberg 10 ett ganska brokigt kvarter som präglas av omfattande om-, på- och tillbyggnader. Bottenvåningen är dessutom helt sluten. Den nya byggnaden kommer att läka ihop stadsdelen och skapa ett sammanhängande stadskvarter med blandade funktioner och en publik bottenvåning – en ny helhet, säger Jens Larsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

I gestaltningen av den nya kontorsbyggnaden har FOJABs arkitekter hämtat inspiration från äldre tiders industriarkitektur och den tegeltradition som finns i området. Bottenvåningen öppnas upp med generösa glaspartier och mot Lindhagensgatan planeras en pampig huvudentré.

– Kvarteret kommer att bli levande och tillgängligt på ett helt nytt sätt. Med fler arbetsplatser får vi en ökad puls även dagtid, säger Jens Larsson.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se