Grönt ljus för Forsåkers första detaljplan
Visionsbild över Forsåkers norra del med bland annat de historiska byggnaderna och den nya stadsgatan. Kvarnbygatan kommer bli ett grönt stråk som byggs om för att skapa bättre framkomlighet samt ge plats för bostäder och verksamheter.

Grönt ljus för Forsåkers första detaljplan

Stadsutveckling

29 november 2023

Forsåkers första detaljplan, den nordöstra delen, har vunnit laga kraft. Nu kan omvandlingen av området påbörjas.

Efter flera års planarbete antogs den första detaljplanen i kommunfullmäktige i maj 2023 och fredagen den 24 november vann planen laga kraft. Beskedet innebär startskottet för omvandlingen av Forsåker som ska bli en ny stadsdel i Mölndal. Platsen har varit betydande i århundraden, från att ha varit pappersbruk i över 300 år till att nu kunna öppnas upp för att bli en plats för alla, och ett hem för många.

- Det känns jättebra att detaljplanen har vunnit laga kraft. Nu har vi nått den riktigt stora milstolpen, att äntligen kunna låta Forsåker börja växa fram. Vi kommer att göra vattnet tillgängligt, möjliggöra för nya bostadskvarter och skapa ett besöksmål som stärker hela regionen, säger Bjarne Fjellanger, VD, Mölndala Fastighets AB.

Den aktuella detaljplanen innehåller parker, skola och förskola, cirka 1 900 bostäder och 60 000 kvm kommersiell yta för handel, kultur och arbetsplatser. I områdets stråk av industrihistoriska byggnader kommer ett besöksmål med nytänkande och upplevelserika miljöer att skapas som ska förstärka Mölndals och Västsveriges utbud.

- Det är helt fantastiskt - att Forsåker nu kan börja förverkligas är ett stort kliv framåt i Mölndals utveckling och stärker vårt varumärke. Det är ett unikt projekt med höga ambitioner och stadsdelen kommer att knyta samman stadskärnan på ett mycket bra sätt, säger Björn Marklund, Stadsbyggnadschef, Mölndals stad.

Forsåker med sin omfattning är kommunens största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Ett av de första stegen i att förverkliga planerna är ombyggnationen av Kvarnbygatan. Gatan ska få en rakare sträckning och bli ett livfullt stadsstråk som länkar samman den nya stadsdelen, Innerstaden och Kvarnbyn till en gemensam stadskärna. I takt med byggnationen av Kvarnbygatan kommer även projektets bostadsaktörer kunna påbörja sitt arbete med att forma områdets framtida bostadskvarter.

- Vi är förväntansfulla på att få sätta spaden i marken och det är med stolthet vi nu kan påbörja omvandlingen. Alla inblandade har gjort ett riktigt bra jobb och vi är väl förberedda inför genomförandet. Tillsammans kommer vi skapa nya förutsättningar för Mölndal att fortsätta vara en av landets bästa kommuner, säger Bjarne Fjellanger.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se