Grönt ljus för Fabeges storuthyrning

Grönt ljus för Fabeges storuthyrning

Uthyrning

26 oktober 2023

Fabege och Saab AB har tecknat ett hyresavtal om cirka 66 000 kvm i fastigheten Nöten 4 i Solna Strand. Avtalet omfattar fastighetens samtliga ytor och är längre än tio år.

Fastigheten på Solna Strandväg 22 uppfördes 1971 för Skatteverket. Den är robust och mångsidigt användbar, och ligger nära allmänna kommunikationer. Fastigheten kommer att anpassas för att möta Saabs behov. Det är i huvudsak Saabs verksamhet i Järfälla med 1 800 medarbetare som berörs.

- Vi är stolta över att få förtroendet från Saab att vara deras partner när de nu skapar en ny arbetsplats i Solna för sina medarbetare. Att vi på Fabege gör en av Sveriges största uthyrningar i rådande marknad är ett styrkebesked, säger Stefan Dahlbo, VD och koncernchef på Fabege.

Fabege påbörjade en upprustning av fastigheten efter Skatteverkets flytt under 2022. Hyresgästanpassningen genomförs med stor hänsyn till miljön, bland annat genom att minimera klimatavtrycket med hjälp av cirkularitet och återbruk samt att uppnå en god energiprestanda. Totalt sett, med hyresgästanpassningen för Saab beräknas investeringen uppgå till drygt 1,2 Mdkr inklusive redan upparbetat belopp.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se