Grandab Fastigheter hyr ut 2 100 kvm till Alingsåshem Alingsåshem blir ny hyresgäst hos Grandab Fastigheter på Kristineholmsvägen 12 i Alingsås.

Grandab Fastigheter hyr ut 2 100 kvm till Alingsåshem

Uthyrning

14 januari 2022

Grandab Fastigheter har tecknat ett nytt hyresavtal om 2 100 kvadratmeter med Alingsåshem.

Revcap och Grandab har tillsammans bolaget Grandab Fastigheter AB, som förvärvar, utvecklar och förvaltar kontor, logistik, lätt industri och retail-fastigheter i och kring Göteborg.

AB Alingsåshem har nu tecknat ett nytt hyresavtal om cirka 2 100 kvadratmeter i fastigheten Värjan 16 med Grandab Fastigheter.

Lokalerna kommer under våren genomgå omfattande arbeten för att anpassas till Alingsåshems verksamhet. Inflyttning beräknas ske innan sommaren 2022.

Fastigheten omfattar cirka 6 000 kvadratmeter och inrymmer, förutom Alingsåshem, även Hunter Douglas Scandinavia AB, Iver Sverige AB, Life Changing Invest AB samt kontorshotell om cirka 20 hyresgäster.

I och med uthyrningen till Alingsåshem är merparten av ytorna i fastigheten uthyrda.

– Det är fantastiskt roligt att få in Alingsåshem som ny kund i fastigheten. Vi har haft en positiv dialog redan från början och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Anja Lindström, styrelseledamot i Grandab Fastigheter AB.

– Vi har sedan en tid sökt efter ett kontor som rymmer hela vår verksamhet. Därför känns det oerhört spännande att under våren äntligen flytta in i våra nya lokaler, ett kontor som är anpassat för vår organisation. Det är viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö som ger oss förutsättningar att fortsatt utveckla vår verksamhet, säger Mikael Dolietis, VD på Alingsåshem.

Revcap, som deläger Grandab Fastigheter, är ett Europeiskt investeringsbolag som fokuserar på att förvärva små och medelstora fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar i joint venture-strukturer tillsammans med specialiserade och medinvesterande partners.

Revcap har genomfört fler än 450 fastighetsförvärv med ett underliggande värde om cirka 100 miljarder SEK sedan starten 2004. Revcap har även varit verksam på den svenska marknaden sedan 2004 och genomfört ett flertal transaktioner.

Grandab Fastigheters andra delägare, Grandab Management AB, är specialister på att identifiera och förvärva fastigheter och bolag med utvecklingspotential. Genom aktiv förvaltning och strategisk utveckling skapas långsiktig värdetillväxt. Grandab grundades 2013 och har genomfört flertalet investeringar och utvecklingsprojekt i västra Sverige.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se