God tillväxt i Nivika inför börsintroduktion Nivikas fastighetsvärde ökade till 6,9 miljarder per den siste augusti. – Detta är i linje med Nivikas reviderade mål om en fastighetsportfölj på 12 miljarder kronor i slutet av år 2025, säger VD Niclas Bergman.

God tillväxt i Nivika inför börsintroduktion

Ekonomi

22 oktober 2021

Nivika presenterar ett bokslut (september 2020-augusti 2021) och en kvartalsrapport som pekar på god tillväxt inför bolagets planerade börsnotering.

Kvartalsrapporten avser alltså juni-augusti 2021, det sista kvartalet i Nivikas bokslutsår.

Hyresintäkterna ökade för detta kvartal med 30% till 88 Mkr (68).

Driftnettot ökade under perioden med 38% till 70 Mkr (51).

Förvaltningsresultatet uppgick till 32 Mkr (29) och värdeförändring fastigheter till 85 Mkr (47).

Periodens resultat landade på 73 Mkr (52). Justerat resultat per aktie blev  0,40 kr (0,32).

– Fjärde kvartalet, juni till augusti, har fortsatt varit förvärvsaktivt och Nivika har förvärvat ett tiotal fastigheter. Från rena bostadsfastigheter, kommersiella lokaler, samhällsfastigheter till markförvärv. I dessa förvärv ingår Racketcentrum som ligger på Elmiaområdet i Jönköping samt industrimark på Nylanda industriområde i Växjö, säger VD Niclas Bergman. 

Fastighetsportföljen ökade i värde under kvartal fyra med cirka 600 miljoner kronor. Det betyder att bolagets fastighetsvärde nådde 6,9 miljarder kronor per sista augusti 2021

– Detta är i linje med Nivikas reviderade mål om en fastighetsportfölj på 12 miljarder kronor i slutet av år 2025. Tillväxten ska ske med bibehållen lönsamhet vilket vi har valt att utrycka i målet om att tillväxt i förvaltningsresultat per aktie över tid skall ligga på minst 15 procent, säger Niclas Bergman.

Nivika har även antagit en utdelningspolicy. Nivikas mål är att skapa värde för sina aktieägare. De närmsta åren görs det bäst genom att återinvestera i verksamheten och utdelningen kan därmed bli låg eller utebli. Långsiktigt har Nivika som mål att dela ut 20-40 procent av förvaltningsresultatet med avdrag för betald skatt.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se