God tillväxt för Trianon i Q1
– Sammantaget ser jag att vi har de bästa förutsättningar att både fortsätta tillväxtresan och leverera på våra finansiella mål med god marginal, säger Trianons VD Olof Andersson.

God tillväxt för Trianon i Q1

Ekonomi

4 maj 2021

Trianon ökar hyresintäkterna med 17 procent och förvaltningsresultatet med 15 procent i första kvartalet 2021.

– Trianon inleder året med god tillväxt och ökar hyresintäkterna med 17 procent och förvaltningsresultatet med 15 procent. Vi har tecknat nya hyreskontrakt inom samhällsservice och kontor i nya Torghuset på Entré och når en positiv nettouthyrning om 3,8 miljoner kronor, säger VD Olof Andersson och fortsätter:

– Vidare har vi under kvartalet förvärvat både fastigheter och byggrätter med stor potential. Den starka fastighetsmarknaden kombinerat med våra värdeskapande investeringar har genererat positiva värdeförändringar under perioden om cirka 280 miljoner kronor och ett ökat resultat per aktie till 7,59. Sammantaget ser jag att vi har de bästa förutsättningar att både fortsätta tillväxtresan och leverera på våra finansiella mål med god marginal.

Summring av Q1 2021 för Trianon:

*Hyresintäkterna ökade med 17 procent och uppgick till 150,7 Mkr (129,2).

*Driftsöverskottet ökade med 16 procent och uppgick till 87,6 Mkr (75,4) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (58).

*Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 52,7 Mkr (45,7).

*Periodens resultat uppgick till 298,0 Mkr (42,2) varav 293,1 Mkr (40,3) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 7,59 (0,91).

*Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 279,4 Mkr (53,6). Värdeförändring derivat uppgick till 41,6 Mkr (-49,3).

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se