Glimstedt: Born och Norma blir egna varumärken
Här är nya Born Advokater: Övre raden från vänster: Erica Juhlin, Johan Svahn, Ragnar Morin, Caroline Söderberg, Jonas Gombrii, Dan Sandahl. Nedre delen från vänster: Felicia ten Heggeler, Soroosh Ehsanzamir, Erik Borgblad, Jakob Axelsson. (Foto: Elisabeth Toll)

Glimstedt: Born och Norma blir egna varumärken

Juridik

25 november 2021

Advokatfirman Glimstedt har länge haft en stark ställning inom fastighetsfrågor. Inom kort kommer företagets kontor i Stockholm och Göteborg att driva vidare sina verksamheter under nya varumärken.  

Stockholmskontoret blir Born Advokater och Göteborgskontoret blir Norma Advokater.

Samtidigt fortsätter Advokatfirman Glimstedt fortsätter att erbjuda affärsjuridisk spetskompetens från tolv kontor fördelade över hela Sverige.

Norma i Göteborg kommer att fortsatt prioritera affärsjuridiken utifrån sina fem specialistområden: corporate commercial, fastigheter, offentliga affärer, kommersiella tvister och finansiell kris och risk.

Kontoret kommer vara verksamt under den nya firman från och med den 17 januari 2022.

Born i Stockholm etablerar sig som en boutiquebyrå med fortsatt specialisering inom bank- och finans, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, kapitalmarknad samt tvistlösning.

Kontoret kommer vara verksamt under den nya firman från och med den 1 december 2021.

– Vi startar Born med hög hastighet och full kapacitet där vi de senaste tolv månaderna varit rådgivare i transaktioner till ett samlat underliggande fastighetsvärde om 58 miljarder kronor, bistått i kapitalanskaffningar om 44 miljarder kronor och medverkat i 243 transaktioner, säger Erik Borgblad, advokat och delägare, Born Advokater.

– Med 190 medarbetare på 12 orter i Sverige och tre i Baltikum fortsätter Glimstedt att vara en stor fullservicebyrå med fokus på affärsjuridik. Vi kommer även i fortsättningen samarbeta med Stockholm och Göteborg och då med de nya bolagen, säger Martin Ågren, ordförande i Glimstedt Sverige.

"Förändringen innebär att Glimstedt får en effektivare organisation och en mer renodlad och tydlig strategi, som ytterligare kommer att utveckla det erbjudande av bred kompetens och expertis samt klientengagemang som Glimstedt har stått för sedan 1935", skriver advokatfirman i ett pressmeddelande.

 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se