Gladsheim förvärvar bestånd för halv miljard Fastigheten på Tegelbruksgatan 9 ingår i portföljen Gladsheim förvärvar i Eskilstuna.

Gladsheim förvärvar bestånd för halv miljard

Transaktion

26 oktober 2021

Gladsheim Fastigheter har tecknat avtal om två förvärv, ett i Eskilstuna och ett i Tibro. Sammantaget uppgår köpen till drygt en halv miljard kronor.

Efter de båda förvärven uppgår Gladsheims bestånd till totalt cirka 1 350 lägenheter och ett samlat fastighetsvärde om 1 670 miljoner kronor.

Bostadsbeståndet i Eskilstuna har ett underliggande fastighetsvärde om 428 miljoner kronor och omfattar 230 lägenheter och en del lokaler. Beståndet utgörs av 21 fastigheter på totalt 15 875 kvadratmeter. Förvärvet sker i bolagsform och säljare är Hermelin Fastigheter AB. Tillträde sker 1 december.

Bostadsbeståndet i Tibro har ett underliggande fastighetsvärde om 116 miljoner kronor och omfattar 118 lägenheter fördelade på sex fastigheter på totalt 8 928 kvadratmeter. Förvärvet sker i bolagsform och säljare är Dellmander Fastigheter AB och tillträde sker i slutet på november.

– Det aktuella Eskilstunaförvärvet blir Gladsheims tredje förvärv i orten, som nu blir Gladsheims största med totalt 350 lägenheter. Med förvärvet är vi också glada att kunna välkomna medarbetarna från Hermelin Fastigheter som på ett naturligt sätt passar väldigt väl in i Gladsheims organisation. Det är ett mycket kompetent team som kommer att bidra till vår expansion och säkerställa en fortsatt effektiv förvaltning och värdeskapande av det förvärvade beståndet. Att säljaren också tar en delbetalning i Gladsheimaktier vittnar om styrkan i vår affärsmodell, säger David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.

– Vi har haft en fantastisk utveckling på våra fastighetssatsningar i Eskilstuna. Det är med glädje vi ser fram emot att vara med på den fortsatta resan i det större sammanhang som Gladsheim erbjuder, säger Maximilian Hermelin, VD och grundare av Hermelin Fastigheter.

 – Förvärvet i Tibro är Gladsheims första i orten och kompletterar vårt tidigare bestånd i Skaraborg, med fastigheter i Skövde, Skara och Töreboda väldigt väl. Med Tibrofastigheterna får vi en förvaltningsregion på över 500 lägenheter. Genom att finnas på flera orter i regionen skapar vi möjligheter för våra hyresgäster att flytta inom vårt bestånd utifrån hur familjelivet utvecklas, säger David Dahlgren.

– Förvärven är Gladsheims första förvärv med Ares Management som ny huvudinvesterare i bolaget. Vi har flera affärer som kommer att genomföras under hösten. Gladsheim är i en expansionsfas och vi ser fram emot att förvalta de nya fastigheterna och fortsätta växa enligt vår expansionsplan, avslutar David Dahlgren.

Gladsheims rådgivare i förvärvet var Setterwalls Advokatbyrå, Amblin och Sweco. Hermelins rådgivare var Landahl Advokatbyrå.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se