Gigantisk skillnad på energiförbrukning

Gigantisk skillnad på energiförbrukning

Analys

1 juli 2022

Modern byggteknik och skärpta byggnormer har resulterat i att ett nyproducerat hus är 80 procent mindre energikrävande än sin motsvarighet från 1980.

Det framkommer av en unik jämförelse som OBOS och dess dotterbolag Myresjöhus låtit göra.

I undersökningen jämförs energiåtgången i tre jämförbara typer av Myresjöhus från 1980, 2000 och 2022 med tidstypisk uppvärmning och byggteknik. Av resultatet framgår att det nyproducerade huset från 2022 har ett väsentligt effektivare klimatskal jämfört med sin drygt 40-åriga föregångare. Klimatskalet är i dagligt tal de byggnadsdelar som omsluter husets uppvärmda delar det vill säga tak, ytterväggar, fönster, ytterdörrar och grund. Tillsammans med en modern frånluftsvärmepump och inverterstyrd kompressor blir effekten att huset kräver en femtedel så mycket el som huset från 1980 med den tidens uppvärmning.

Myresjöhus har försett den svenska marknaden med hus sedan 1927. Tack vare bolagets långa historik finns detaljerade beräkningar i databaser som gör jämförelser över tid möjliga.

- Sedan 1980 har vi tagit stora kliv mot mer hållbara småhus som idag sparar både CO2 och stora pengar för husägaren när man lever i huset. Här blir det tydligt vilka fördelar det förbättrade klimatskalet hos moderna och industriellt tillverkade trähus innebär för husägaren. Särskilt i kombination med effektiviteten och energiåtervinningen som moderna frånluftsvärmepumpar ger, säger Patrick Svanström, Operativ chef på Myresjöhus.

Värmeläckaget via golv, väggar, tak, fönster och dörrar har exempelvis minskat med 44 procent sedan 1980. Det bidrar till att de boende i nyproducerade hus har ett mindre behov av levererad energi till huset, det vill säga den el som köpes från ett elbolag för att upprätthålla ett bra inomhusklimat och för att värma varmvatten. Minskningen av levererad el motsvarar 20 500 kWh/år, vilket med dagens elpris[1]innebär 35 900 kronor i minskade elkostnader om året.

- Med dagens höga elpriser får den som bor i nyproduktion mer pengar kvar i plånboken varje månad. Boende i nyproducerade hus blir inte bara mindre känsliga mot svängningarna i elpriset – de minskar också sitt klimatavtryck för uppvärmningen av sina bostäder, säger Patrick Svanström.

Om det nyproducerade huset även utrustas med 20 solcellspaneler genererar dessa ca 7 000 kWh/år som kan användas för uppvärmning, varmvatten, hushållsel, till att ladda elbilen eller säljas tillbaka ut på elnätet.

- Värmepannan har haft en fantastisk utveckling under denna period. Tidiga frånluftsvärmepumpar halverade energibehovet och dagens varvtalsreglerade kompressorer har ytterligare halverat den köpta energin. Det gör den moderna frånluftsvärmepumpen till det mest prisvärda valet i dagens energisnåla småhus”, säger Richard Carlholmer, National Key Account Manager på NIBE Energy Systems.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se