Giganten gör sitt största resultatlyft någonsin

Giganten gör sitt största resultatlyft någonsin

Ekonomi

26 april 2022

Intäkterna för perioden januari-mars 2022 uppgick till 2 193 mkr (1 502).

 

 

 

  • Förvaltningsresultat 1 151 mkr (779), motsvarande 3,40 kr per aktie (2,82).
  • Värdeförändringar på fastigheter 442 mkr (1 607) och derivat 1 366 mkr (19).
  • Periodens resultat 3 613 mkr (3 840), motsvarande 10,68 kr (13,90) per aktie.
  •  Substansvärdet (EPRA NRV) 259 kr (220) per aktie, en ökning med 18 procent. 
  • Investeringar om 1 195 mkr (688) i befintligt bestånd, förvärv om 75 mkr (177) samt försäljningar om 2 302 mkr (9 879).
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 25 mkr (40).

”Vi har som Nordens främsta och största kommersiella fastighetsbolag en stark finansiell ställning, attraktiva investeringar i rätt lägen och en stark underliggande affär med låg vakansgrad, god kvalitet i portföljen och en effektiv förvaltningsorganisation”, säger Rutger Arnhult vd på Castellum AB.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se