Genova renodlar beståndet i stor bytesaffär – Med denna affär minskar Genova kommersiell exponering i utbyte mot fastigheter med potential för hyreshöjningar och utvecklingsmöjligheter samt en betydande andel intäkter från hyresbostäder, säger VD Michael Moschewitz.

Genova renodlar beståndet i stor bytesaffär

Transaktion

15 februari 2022

Genova renodlar beståndet i strategisk bytesaffär med ADR Fastigheter - förvärvar för 104 miljoner och säljer för 214,5 miljoner.

Genova har avtalat om en omfattande bytestransaktion med ADR Fastigheter. Affären innebär att Genova avyttrar fastigheten Veddesta 5:12 i Järfälla innehållande ett long stay-hotell till ett underliggande fastighetsvärde om 214,5 Mkr, och samtidigt förvärvar en portfölj med fastigheter i Storstockholm, Nyköping och Hallstahammar till ett underliggande fastighetsvärde om 104 Mkr.

Fastigheterna som Genova förvärvar har en total uthyrbar yta om 6 651 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 5,9 Mkr (880 kr/kvm) där cirka 35 procent av hyresintäkterna kommer från bostäder och de resterande intäkterna kommer från kommersiella verksamheter.

Fastigheten som Genova avvyttrar är ett nybyggt long-stay hotell som färdigställdes 2018 med en uthyrbar yta om 5 600 kvm och ett årligt hyresvärde om 11,4 Mkr (2 035 kr/kvm). Genova förvärvade fastigheten under 2018 till ett underliggande fastighetsvärde om 188 Mkr.

– Med denna affär avyttrar Genova ett färdigutvecklat hotell och minskar kommersiell exponering i utbyte mot fastigheter med potential för hyreshöjningar och utvecklingsmöjligheter samt en betydande andel intäkter från hyresbostäder, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se