Genova Property Group köper i Uppsala

Genova Property Group köper i Uppsala

Transaktion

1 juni 2020

Nu har Genova gjort ett stort förvärv Uppsala. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 16 500 kvm och tomtarealen är på cirka 16 700 kvm.

Genova har avtalat om att förvärva samhällsfastigheten Flogsta 47:1 i Ekeby, Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 350 Mkr. 

De största hyresgästerna är Gluntens Montessoriskola, Stadsmissionens Skolstiftelse, Friskis & Svettis samt Uppsala kommun som tillsammans hyr över 90 procent av fastigheten. Den genomsnittliga hyresdurationen är på 2,9 år. Den totala hyresintäkten uppgår årligen till cirka 26 Mkr. Tillträde är planerat till 30 oktober 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se