Genova planerar fortsatt köpoffensiv

Genova planerar fortsatt köpoffensiv

Transaktion

15 mars 2021

– Vi är välkapitaliserade och letar fler objekt efter senaste köpet på en knapp miljard. Samtidigt har vi planerade investeringar på 20 miljarder.

Det säger Genovas VD Michael Moschewitz till World in Property efter köpet av en portfölj för 970 miljoner kronor i slutet på förra veckan.

Portföljen innehåller fyra samhällsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 42 300 kvadratmeter. Två är belägna i Täby och de båda andra i Värmdö samt Botkyrka. Säljare är Profi Fastigheter.

Den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden är cirka fem år och hyresintäkterna uppgår årligen till cirka 59 miljoner kronor. Det bedömda driftnettot för beståndet är cirka 46 miljoner kronor, varav cirka 80 procent av hyresintäkterna kommer från hyresgäster med offentligt finansierad verksamhet.

– Styrkan ligger i att fastigheterna fins i väldigt bra områden som växer, och att 70 procent av verksamheten i dem är utbildning. Det är ett segment med fortsatt stark efterfrågan. Det är bra hus med attraktiva hyresnivåerna. Portföljen passar oss strategiskt och går väl ihop med vårt mål att stärka intjäningen, säger Michael Moschewitz.

Investeringar på 20 miljarder

Genova börsnoterades i somras och reviderade nyligen sina mål. De nya målen innebär bland annat att man ska fördubbla sin egen produktion inom något år. En process som är i full gång.

– Vi har planerade projektinvesteringar för 20 miljarder kronor – motsvarande cirka 400 000 kvadratmeter, konstaterar Michael Moschewitz.

Ett annat mål är att minst 70 procent av hyresintäkterna ska komma från samhällsfastigheter och bostäder år 2023. Den senaste storaffären bidrar till denna strävan.

– Ja, efter detta köp är vi upp i 60 procent – så vi är nu en bra bit på väg, säger Michael Moschewitz.

För att gå i den fastslagna riktningen har Genova även gjort försäljningar. I slutet av 2020 såldes till exempel fyra kommersiella fastigheter i Gävle och Sundsvall för 128 miljoner kronor.

"Väl kapitaliserade efter noteringen"

– Framåt lär det blir fler förvärv inom samhällsfastigheter och bostäder för egen förvaltning, samtidigt som takten är hög gällande egna utvecklingsprojekt.

– Efter noteringen är vi väl kapitaliserade och har ett fortsatt bra förvärvsutrymme. Vi kommer att leta vidare efter bra objekt och slå till när de rätta dyker upp, förklarar Michael Moschewitz.

Det är främst i Storstockholm och Uppsala Genova jagar nya förvärvsobjekt. Men även bland annat Lund är av intresse.

– Ja, vi har redan en del i Lund via JV-bolag. Det är en intressant studentstad med stark utvecklingskraft, säger Michael Moschewitz.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se