Genova och Engelska Skolan tecknar avsiktsförklaring

Genova och Engelska Skolan tecknar avsiktsförklaring

Stadsutveckling

27 mars 2020

Avsikten är att parterna ska verka för att uppföra en F-9 skola med cirka 600 elever som ska löpa med ett 20-årigt hyresavtal till marknadsmässiga villkor.

Genova har tecknat en avsiktsförklaring med Internationella Engelska Skolan på fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro där Genova planerar uppföra en ny stadsdel med fokus på hållbarhet innehållande bland annat bostäder, dagligvaruhandel, skola, förskola och vård.

 Projektet i Upplands-Bro drivs tillsammans med det gröna bostadsbolaget K2A.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se