Genova köper grön projektfastighet i Uppsala
– Med detta förvärv breddar vi projektportföljen med lager och logistik i Uppsala där vi redan äger flera kommersiella fastigheter, säger Michael Moschewitz, VD för Genova.

Genova köper grön projektfastighet i Uppsala

Transaktion

25 maj 2021

Genova förvärvar grön projektfastighet för lager och logistik i Uppsala. Fastighets­värdet vid färdigställande bedöms uppgå till cirka 265 miljoner.

Genova har avtalat om förvärv av projektfastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala. Fastigheten ligger strategiskt belägen och kommer vid färdigställande innehålla cirka 14 000 kvadratmeter uthyrbar yta för lager och logistik.

Total investering för Genova vid färdigställande beräknas uppgå till 210 miljonr kronor (15 000 kr/kvm) före avdrag för latent skatt. Tillträde är planerat till augusti 2021.

Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och beräknas stå klar i juni 2022.

Idag är närmare 15 procent av befintlig yta uthyrd till PDL på ett tioårigt hyresavtal.

Fastighets­värdet vid färdigställande bedöms uppgå till cirka 265 miljoner kronor (18 930 kr/kvm) med ett bedömt totalt årligt hyresvärde om cirka 17 miljoner kronor och ett förväntat årligt driftnetto om cirka 16 miljoner kronor.

– Genova fortsätter att växa på huvudmarknaderna Uppsala och Stockholmsregionen med förvärvet av denna attraktiva projektfastighet som kommer miljöcertifieras. Vi är inriktade på utveckling av främst hyresbostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt ägande, vid sidan av förvaltning av vår kommersiella portfölj. Samtidigt är vi alltid intresserade av strategiskt intressanta affärer inom andra kategorier och geografier. Med detta förvärv breddar vi projektportföljen med lager och logistik i Uppsala där vi redan äger flera kommersiella fastigheter, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se