Genova köper fastighet med utvecklingspotential
Genova med VD Michael Moschewitz ser en god utvecklingspotential i den nu förvärvade fastigheten i Täby.

Genova köper fastighet med utvecklingspotential

Transaktion

21 juni 2021

Genova har förvärvat en fastighet med utvecklingspotential i Täby för 92 miljoner kronor.

Förvärvet gäller fastigheten Fuxen 3 i Täby till ett underliggande fastighetsvärde om 92 miljoner kronor  (20 909 kr/kvm) före avdrag för latent skatt.

Fastigheten är idag uthyrd till närmare 90 procent med Wesdyne Sweden som hyresgäst med ett hyresavtal som löper fram till 2027.

Årliga hyresintäkter för fastigheten uppgår till cirka 5,5 Mkr med ett förväntat initialt driftnetto om cirka 4,7 miljoner kronor. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 4 400 kvadratmeter med en sammanlagd markyta om cirka 6 300 kvadratmeter.

Tillträde är planerat till den 1 september 2021.

Förvärvet kommer finansieras med en kombination av lån och egna medel.

På fastigheten Fuxen 3, beläget intill den nya stadsdelen Täby Park, har det sedan tidigare erhållits ett positivt planbesked för utveckling av bostäder.

Genova bedömer att de framtida bostadsbyggrätterna kommer att uppgå till cirka 16 000 kvadratmeter ljus BTA.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se