Genova hyr ut 4 500 kvm i nyförvärvad fastighet – Det är mycket glädjande att vi tidigt i projektet har lyckats teckna ett flertal hyresavtal, säger Michael Moschewitz, VD för Genova.

Genova hyr ut 4 500 kvm i nyförvärvad fastighet

Uthyrning

5 oktober 2021

Genova hyr ut närmare 4 500 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 6 Mkr i en nyförvärvad fastighet i Uppsala.

Genova förvärvade i maj 2021 projektfastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala om totalt cirka 14 000 kvm uthyrbar yta för lager och logistik.

Sedan förvärvet har Genova framgångsrikt genomfört ett antal strategiska uthyrningar om cirka 4 500 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 6 Mkr.

Totalt är per idag närmare 7 000 kvm uthyrt i fastigheten med ett årligt hyresvärde om cirka 8,3 Mkr.

– Det är mycket glädjande att vi tidigt i projektet har lyckats teckna ett flertal hyresavtal. Vi ser fortsatt hög efterfrågan på moderna och effektiva lokaler i detta expansiva område i Uppsala, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och beräknas stå klar i juni 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se