Genova: Gröna obligationer för 700 miljoner
Genova med VD Michael Moschewitz har nu emitterat gröna hybridobligationer om totalt 700 miljoner kronor.

Genova: Gröna obligationer för 700 miljoner

Ekonomi

21 maj 2021

Genova har emitterarat ytterligare gröna hybridobligationer om 200 miljoner. Totalt har 700 miljoner emitterats under det gröna ramverket.

Bolagets gröna finansiella ramverk är om totalt 1 250 miljoner kronor.

De gröna hybridobligationerna har en evig löptid och den senaste emissionen gjordes på ett pris om 101 procent av nominellt belopp motsvarande cirka 3 månader STIBOR plus 650 baspunkter.

Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms Företagsobligationslista för Hållbara Obligationer.

Carnegie Investment Bank AB har agerat arrangör och så kallad bookrunner i samband med emissionen.

Ett belopp motsvarande nettoemissionslikviden från de gröna hybridobligationerna, tillsammans med det belopp som erhölls i den initiala emissionen av gröna hybridobligationer den 5 mars 2021, kommer att användas i enlighet med det gröna finansiella ramverket inklusive inlösen av utestående preferensaktier.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare för transaktionen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se