Genova gör storförvärv i Knivsta

Genova gör storförvärv i Knivsta

Transaktion

28 oktober 2020

Genova har idag avtalat om förvärv av fastigheterna Gredelby 7:89 samt Särsta 3:398 i Knivsta till ett underliggande fastighetsvärde om 246 miljoner.

Fastigheterna, som även innehåller hyresbostäder, ligger strategiskt belägna i en snabbt växande kommun, är fullt uthyrda och har stor utvecklingspotential.

Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 8 700 kvm och fastigheterna omfattar även mark om cirka 50 000 kvm med potential för framtida utveckling av såväl bostäder som samhällsfastigheter. På fastigheten Gredelby 7:89 finns redan idag en lagakraftvunnen byggrätt för bostäder.

Årligt hyresvärde för fastigheterna uppgår till cirka 14 Mkr med ett förväntat driftnetto om cirka 12 Mkr. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen överstiger sju år. Bland de större hyresgästerna återfinns Knivsta kommun, Vardaga och Willys. Tillträde är planerat till den 1 december 2020.

– Med detta förvärv stärker vi vår närvaro i det växande Knivsta med fastigheter som tillför stabila kassaflöden och långa hyresavtal. Förvärvet ökar Genovas totala andel hyresintäkter från samhällsfastigheter och bostäder till över 50 procent. De förvärvade fastigheterna möjliggör för oss att växa ytterligare i området genom framtida projektutveckling av hyresbostäder och samhällsfastigheter på tillhörande mark, helt i linje med vår strategi att tillskapa byggrätter ur egen fastighetsportfölj”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se