Genova avyttrar del av fastighet på Lidingö

Genova avyttrar del av fastighet på Lidingö

Transaktion

24 mars 2020

Genova har ingått avtal om att avyttra 50 procent av aktierna i det fastighetsägande bolag som äger Stapelbädden 3 på Lidingö

Detta till ett underliggande fastighetsvärde om 400 Mkr före avdrag för latent skatt. Det avtalade förvärvspriset överstiger Genovas bokförda värde på fastigheten med cirka 200 Mkr och kommer redovisas under andra kvartalet 2020. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt cirka 112 Mkr och tillträde sker 30 juni 2020. Genom försäljningen av 50 procent inleder Genova ett samarbete med en stor och välrenommerad aktör på den svenska fastighetsmarknaden.

Avsikten är att parterna gemensamt ska utveckla fastigheten som idag innehåller närmare 50 000 kvm mark och komplettera tidigare utveckling på Gåshaga, Lidingö med tonvikt på hållbara bostäder och fastigheter med samhällsinslag.

Genova förvärvade 2015 fastigheten Stapelbädden 3 som innehåller cirka 12 000 kvm uthyrbar yta, cirka 50 000 mark samt över 60 000 kvm vatten. Fastigheten är idag i princip fullt uthyrd till bland annat Micab, Marinmontage m.fl.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se