Förvärvar fastighet i expansiva Hedensbyn i Skellefteå

Förvärvar fastighet i expansiva Hedensbyn i Skellefteå

Transaktion

17 juni 2022

Diös förvärvar en kontors- och industrifastighet om cirka 6 000 kvm, med tillhörande byggrätt om 2 400 kvm, i området Hedensbyn strax utanför centrala Skellefteå.

Syftet är att stärka erbjudandet och det befintliga beståndet i staden. Fastighetsvärdet uppgår till 86 mkr. Säljare är Active Fastighet AB och tillträde sker 1 september 2022.

Fastigheten ligger i direkt anslutning till en av Diös befintliga fastigheter i det expansiva området Hedensbyn som är beläget mellan Skellefteå centrum och Northvolts batterianläggning. Området kring Northvolt är under stark utveckling med utökad infrastruktur och stort antal väntade nyetableringar. Fastighetens största hyresgäst är Thoréngruppen. Hyresvärdet uppgår till 5,7 mkr och genomsnittlig kontraktslängd till 6 år. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas under det tredje kvartalet 2022.

–  Skellefteå toppar listan av städer med starkast tillväxt i Sverige och vi fortsätter att stärka vårt bestånd och utveckla våra befintliga fastigheter med moderna kontor, attraktiva bostäder och lokaler för urban service. Vi ser stor potential i den nya fastigheten med tillhörande byggrätt i en mycket spännande del av staden, säger Henrik Sjöstrand, transaktionsansvarig, Diös.

–  Det är med stor glädje som vi välkomnar Diös som ny ägare. Vi har under det senaste året arbetet kvalitativt och fokuserat med att modernisera byggnaden och projektera möjliga byggrätter. Nu önskar vi Diös lycka till, säger Patrik Sarin, styrelseordförande och Mikael Wallner, vd, Active Fastighet AB. 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se