Förvärv på Lindholmen och utvecklingsprojekt skapar tillväxt för Platzer

Förvärv på Lindholmen och utvecklingsprojekt skapar tillväxt för Platzer

 

8 juli 2016

Platzers verksamhet fortsätter att växa genom förvärv samt fastighets- och projektutveckling

 

 • Hyresintäkterna ökade till 316 mkr (283)
 • Förvaltningsresultatet förbättrades med 16 % till 146 mkr
 • Periodens resultat uppgick till 84 mkr (242)
 • Fastighetsvärdet ökade till 10 588 mkr (9 784)
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 40,21 kr (38,62)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,85 kr (2,53)
 • Förvärv av Studenternas hus
 • Första förvärvet på Lindholmen
 • Byggstart för projekt Gamlestads torg
 • Positivt planbesked från Byggnadsnämnden att påbörja etapp 1, omfattande kommande byggrätter om 120 000 kvm i Södra Änggården (idag norra Högsbo).

  Per-Gunnar Persson, VD på Platzer, kommenterar:

  - Platzers verksamhet fortsätter att växa genom förvärv samt fastighets- och projektutveckling. Under första halvåret ökade fastighetstillgångarna med 0,7 mdkr till 10,6 mdkr, vilket är i linje med vår strategiska plan att öka fastighetstillgångarna med 1-1,5 mdkr per år. Senaste förvärvet innebär dessutom att vi nu tar klivet in på Lindholmen, ett av de mest spännande utvecklingsområdena i Göteborg.

  - För närvarande har vi projekt igång med en volym på 0,8 mdkr. Vid Gamlestads torg tog vi i juni första spadtaget för att utveckla huvudbyggnaden i den nya knutpunkt som byggs. På fastigheter i Gårda, Skår och Älvsborg har vi pågående detaljplanprocesser motsvarande ytterligare 75 000 kvm. Dessutom har Platzer en utvecklingsportfölj omfattande drygt 425 000 möjliga kvadratmeter.

   

Tack för att du läste vår artikel. Vi vill bara tipsa dig om en konferens vi har i Sundbyberg: Sundbyberg 2030: Tillsammans bygger vi framtidens Sundbyberg.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information kontakta: P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22 Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87