Förväntningarna på höjd reporänta ökar

Förväntningarna på höjd reporänta ökar

Ekonomi

13 januari 2020

Fler hushåll tror på en stillsam prisutveckling på bostadsmarknaden. Samtidigt ökar förväntningarna på att reporäntan, som styr boräntorna, ska stiga – mer än Riksbankens prognos.

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ligger kvar på samma nivå som månaden före, enligt SEB:s månatliga boprisindikator. Indexet står därmed still på nivån 43.

Andelen som tror på stillastående priser har nästan fördubblats, från 17 procent till 33 procent. 52 procent av hushållen tror på stigande priser det kommande året, åtta procentenheter färre än förra månaden. Nio procent spår sjunkande priser, åtta procentenheter färre än förra månaden.

Fler tror däremot att reporäntan kommer att stiga under året trots Riksbankens egen prognos om att räntan kommer att ligga kvar på dagens nivå, noll procent, i ett par år. På en fråga om reporäntans nivå om ett år svarar hushållen i genomsnitt 0,46 procent, enligt SEB.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson konstaterar att det är betydligt högre än Riksbankens egen prognos.

"Om hushållen inte tagit till sig Riksbankens prognos, eller om de helt enkelt inte tror på den, är svårt att säga. Men i vilket fall som helst är ränteförväntningarna viktiga för bostadspriserna", säger han i ett pressmeddelande.

Sex procent av hushållen, som i dag har rörlig ränta, svarar att de planerar att binda sina bolån den kommande tremånadersperioden.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se