Förväntad nedgång av lokalbyggandet Foto: Pixabay

Förväntad nedgång av lokalbyggandet

Stadsutveckling

11 februari 2019

Analysföretaget Industrifakta presenterar nu preliminära siffror för lokalbyggandet i sin rapport Marknadssignaler och Prognoser.

Beräkningarna bygger på SCB:s bygglovsstatistik och sträcker sig till november 2018. Genom att jämföra antalet beviljade bygglov under perioden januari till november 2018 med samma period 2017 ger förändringen en tydlig indikation på hur investeringarna inom lokalbyggandet kommer att utvecklas den närmaste tiden.

Siffrorna för privata lokaler indikerar en nedgång på knappt 15 procent och för offentliga lokaler en nedgång på strax under 20 procent. Dock är det viktigt att komma ihåg att statistiken är preliminär och att det är antal beviljade bygglov som beräknas, vilket inte säger något om storleken på projekten. Emellertid ger dock statistiken en tidig fingervisning.

Utvecklingen, som nu går neråt, ger därmed stöd åt Industrifaktas prognos för byggnadsinvesteringar under 2019 som pekar på en förväntad nedgång.

Av Redaktionen

Faktaruta

Källa: Industrifakta AB

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se