Förvaltningsresultatet upp 71 procent för Fortinova – Fortinovas utveckling har fortsatt trots rådande pandemi. Den expansiva resan ligger fast, uthyrningsgraden överstiger 99 procent och vi fortsätter generera vinst till våra aktieägare, säger Anders Johansson, VD på Fortinova.

Förvaltningsresultatet upp 71 procent för Fortinova

Ekonomi

13 oktober 2021

Fortinova redovisar för bokslutsåret september 2020 - augusti 2021 en tillväxt i förvaltningsresultatet med 71 procent och föreslår höjd utdelning.

Intäkterna för året uppgick till 197,1 Mkr (135,4), motsvarande en ökning med 46 procent.

Driftsöverskott ökade med 49 procent och uppgick till 114,3 Mkr (76,8), motsvarande 58 procent i överskottsgrad (57).

Förvaltningsresultatet har förbättrats med 71 procent och uppgick till 75,1 Mkr (44,0), motsvarande 1,6 kronor (1,8) per aktie samt 38 procent i förvaltningsmarginal (33).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 298,9 Mkr (47,7), varav 12,7 Mkr (5,9) avser realiserade värdeförändringar.

Värdeförändringar på derivat uppgick till 5,5 Mkr (11,5).

Årets resultat efter skatt uppgick till 311,2 Mkr (86,4), motsvarande 6,6 kronor (3,6) per aktie.

Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 47,5 kr (39,5).

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,46 kr per aktie (0,27).

– Fortinovas utveckling har fortsatt trots rådande pandemi. Den expansiva resan ligger fast, uthyrningsgraden överstiger 99 procent och vi fortsätter generera vinst till våra aktieägare. Vår affärsidé – att investera i hyresfastigheter på västsvenska tillväxtorter – visar sig vara långsiktigt trygg och hållbar, säger Anders Johansson, VD på Fortinova.

– Att hyra ut bostadslägenheter och lokaler på en av Sveriges mest attraktiva marknader innebär trygghet för våra kunder och stabilitet, förutsägbarhet och goda utvecklingsmöjligheter för bolaget och för våra ägare. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor få leda bolaget på den fortsatta resan och jag är övertygad om att de största möjligheterna ligger framför oss, avslutar Anders Johansson.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se