Förvaltningsresultatet upp 62 procent för Fortinova – Driftöverskottet har ökat med 45 procent samtidigt som vårt förvaltningsresultat har ökat med 62 procent, säger Anders Johansson, VD på Fortinova.

Förvaltningsresultatet upp 62 procent för Fortinova

Ekonomi

16 april 2021

Fortinova redovisar ett starkt första halvår med tillväxt i förvaltningsresultatet om 62 procent.

Intäkterna för perioden uppgick till 92,6 Mkr (65,9), motsvarande en ökning med 41 procent.

Driftsöverskott noterades  till 54,8 Mkr (37,9), motsvarande 59 procent i överskottsgrad (58).

Förvaltningsresultatet gick upp starkt till 35,3 Mkr (21,8), motsvarande 0,8 kronor (1,0) per aktie och 38 procent i förvaltningsmarginal (33).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 73,6 Mkr (-3,3), varav 60,9 Mkr (-3,8) omfattade orealiserade värdeförändringar.

Värdeförändringar på derivat uppgick till 7,4 Mkr (7,8). Periodens resultat efter skatt uppgick till 100,3 Mkr (19,6), motsvarande 2,2 kronor (0,9) per aktie.

Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 42,1 kr (39,5).

– Bolaget har efter inträde på Nasdaq First North Premier fokuserat på tillväxt genom förvärv i västra Sverige. Utöver de tillträden som skett i perioden uppgår förvärvade ej tillträdda fastigheters underliggande värde till drygt 1,1 Mdkr. Samtidigt har vi stärkt vår uthyrningsgrad och visar fortsatt lönsam utveckling. Driftöverskottet har ökat med 45 procent samtidigt som vårt förvaltningsresultat har ökat med 62 procent, säger Anders Johansson, VD på Fortinova.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se