Förvaltningsresultatet upp 52 procent för Fortinova – Med en fortsatt god utveckling, en stark balansräkning, en stärkt styrelse och ett vässat hållbarhetsperspektiv på vår verksamhet är jag säker på att de största möjligheterna ligger framför oss, säger Anders Johansson, VD på Fortinova.

Förvaltningsresultatet upp 52 procent för Fortinova

Ekonomi

19 januari 2022

Fortinova redovisar starka siffror i sin delårsrapport för september 2021 - november 2021, med tillväxt i förvaltningsresultatet om 52 procent

– Fortinova fortsätter att expandera och är väl rustat för tillväxt genom fortsatta förvärv av fastigheter. Vi har redan säkerställt en tillväxt om 802 Mkr genom avtal om fastighetsförvärv och vi har en möjlighet att förverkliga 67 000 kvm BTA i vår projektportfölj, säger Anders Johansson, VD på Fortinova, och fortsätter:

– Med en fortsatt god utveckling, en stark balansräkning, en stärkt styrelse och ett vässat hållbarhetsperspektiv på vår verksamhet är jag säker på att de största möjligheterna ligger framför oss.

Summering av kvartalet september 2021 - november 2021 för Fortinova:

• Intäkterna för perioden uppgick till 61,4 Mkr (41,1), motsvarande en ökning med 49 procent.

• Driftsöverskott ökade med 41 procent och uppgick till 35,5 Mkr (25,1), motsvarande 58 procent (61) i överskottsgrad.

• Förvaltningsresultatet har förbättrats med 52 procent och uppgick till 23,7 Mkr (15,6), motsvarande 0,5 kronor per aktie (0,4) samt 39 procent (38) i förvaltningsmarginal.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 42,1 Mkr (0,9).

• Värdeförändringar på derivat uppgick till 5,9 Mkr (-0,2).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 55,8 Mkr (14,1), motsvarande 1,1 kronor per aktie (0,3).

• Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 48,7 kr (47,5).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se