Förvaltningsresultatet upp 30 procent för Brinova
– En övertecknad nyemission under perioden visar styrkan i vår affärsmodell, säger Brinovas VD Per Johansson.

Förvaltningsresultatet upp 30 procent för Brinova

Ekonomi

16 juli 2021

Brinova förvaltningsresultat ökade under Q2 2021 med 30 procent, jämfört med samma period förra året.

 

– Brinovas fokus är en strukturerad projektutveckling i vårt koncept Brinova-staden, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:

– En övertecknad nyemission under perioden visar styrkan i vår affärsmodell som förser samhället med attraktiva bostäder och samhällsfastigheter och skapar stabila kassaflöden.

Summering av Q2 2021 för Brinova:

*Hyresintäkterna uppgick till 95,5 miljoner kronor (75,5), vilket motsvarar en ökning med 26,5 procent mot föregående år. Att de blev högre är en effekt av förvärv, hyreshöjningar, nyuthyrningar och färdigställda projekt.

*Driftnettot uppgick till 63,0 miljoner kronor (48,3), en ökning med 30,4 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 38,4 miljoner kronor (29,4), en ökning med 30,6 procent mot föregående år.

*Resultatet efter skatt blev 72,0 miljoner kronor (17,1), och per aktie 0,81 kronor (0,22).

–Orealiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter ingår med 50,5 miljoner kronor (3,1).

*Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 28,35 kronor (23,99).

Summering av första halvåret 2021 för Brinova:

*Hyresintäkterna ökade med 28 procent till 192,4 Mkr (150,3).

*Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 119,8 Mkr (94,5).

*Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 71,3 Mkr (56,7).

*Halvårets resultat uppgick till 147,7 Mkr (32,1), motsvarande ett resultat per aktie om 1,71 kronor (0,42).

–Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 88,2 Mkr (15,3).

–Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 26,3 Mkr (-31,4).

*Fastighetsportföljens värde ökade med 38 procent till 6 261,6 Mkr (4 625,1).

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se