Förvaltningsresultatet ökade för köpsuget Logistri Logistri, som är verksamt inom heta segmentet logistikfastigheter, uppger att man har en stark pipeline av intressanta förvärvsmöjligheter.

Förvaltningsresultatet ökade för köpsuget Logistri

Ekonomi

26 november 2021

Logistri minskade intäkterna något men ökade förvaltningsresultatet i Q3 2021, jämfört med i fjol. Bolagets fastighetsportfölj uppvärderades nyligen och nu ser man intressanta förvärvsmöjligheter.

– Bolagets affärsverksamhet och resultat har under verksamhetsårets tre första kvartal fortsatt utvecklats starkt med förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt fullt uthyrd fastighetsportfölj. Bolagets lägre finansieringskostnader har från slutet av maj 2021 bidragit till att stärka förvaltningsresultatet markant, säger VD Ulf Attebrant.

Han säger vidare att bolaget har utvärderat ett antal förvärvsmöjligheter under perioden och att det finns en fortsatt stark pipeline av intressanta förvärvsmöjligheter.

Summering av Q3 2021 för Logistri:

*Intäkterna uppgick till 24 380 (25 312) tkr.

*Driftnettot uppgick till 22 803 (23 881) tkr, med en överskottsgrad om 93,53 (94,35) %.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 14 250 (12 887) tkr.

*Resultat efter skatt uppgick till 11 748 (9 773) tkr motsvarande 2,40 (2,00) kr per aktie.

*Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16 084 (14 632) tkr.

*Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 410 300 (1 248 200) tkr.

*Räntetäckningsgraden uppgick till 3,91 (3,07) gånger och belåningsgraden till 49,57 (58,08) %

*NRV uppgick till 153,66 (119,92) kr per aktie.

Efter periodens utgång har bolaget erhållit en ny marknadsvärdering per 2021-10-01 där värdet på bolagets fastighetsportfölj enligt oberoende värderingföretag uppgår till 1 517 790 tkr (1 410 300 tkr per 31 december 2020).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se