Första spadtaget i miljardstor-investering Flemingsbergsdalen har nu tagits

Första spadtaget i miljardstor-investering Flemingsbergsdalen har nu tagits

Stadsutveckling

12 september 2014

Tidigare i veckan togs det första spadtaget till Flemingsbergsdalen – den nya regionala stadskärnan Flemingsberg som nu omvandlas från en grusplan till en ny stadsdel med bostäder, sportcenter och början på ett nytt centrum.

Till år 2030 kan Flemingsberg ha vuxit med 20 000 nya arbetsplatser och 5 000 nya bostäder. Flera byggprojekt är i gång och många står i startgroparna.

"Vi skapar i Flemingsberg en ny regional stadskärna i en växande Stockholmsregion. Flemingsberg ska präglas av ett starkt näringsliv och kunskapsintensiva verksamheter kombinerat med ett attraktivt boende och goda kommunikationer", säger Daniel Dronjak Nordqvist , kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Den nya stadsdelen – Flemingsbergsdalen – växer fram i området intill Flemingsbergs station. Genom dagens spadtag har Skanska börjat bygga den första etappen med omkring 200 hyreslägenheter, handel, ett torg och ett nytt sportcenter med en hall för större arrangemang.

Sammantaget kommer sju miljarder kronor att investeras i Flemingsberg de kommande åren.

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs. 

"Flemingsbergsdalen är under stark utveckling. Det nya centrumet blir en mötesplats för studenter och boende och en naturlig knutpunkt för idrott, handel och möten mitt i Flemingsberg", säger Vesna Jovic, kommundirektör i Huddinge. 

Flemingsbergsdalen - ny stadsdel med 200 hyreslägenheter, butikslokaler, torg och sportcenter. Visättra ängar - nytt bostadsområde med 670 bostäder.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Huddinge Kommun, 

För övrig information, kontakta: 

Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, Tel: 08-535 301 57