Första spadtag för ny Gbg-stadsdel
Foto: Kanozi Arkitekter

Första spadtag för ny Gbg-stadsdel

Stadsutveckling

30 april 2019

På torsdag är det symbolisk byggstart för den nya stadsdelen i Göteborg. Här ska 1 300 bostäder samsas med 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor, kulturverksamheter och hotell.

Masthuggskajen ska utvecklas till en stadsdel med kontraster som kommer fortsätta att vara en stimulerande plats där du kan komma som du är och vara den du vill. Med byggnationen binds staden ihop och kommer närmare vattnet.

Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant och representanter från alla aktörer som är med och utvecklar stadsdelen finns på plats och berättar om ambitionerna för Masthuggskajen och vad området kommer att betyda för framtidens Göteborg. Tomas Nilsson (M), ordförande Älvstranden Utveckling och aktörerna avslutar med att tillsammans symboliskt binda ihop utvecklingen av staden och Masthuggskajen – kontrasternas stadsdel.

Tid: Torsdag 2 maj kl 12:00 –13:00

Plats: Öppna ytan mellan Göta älv och Heurlins plats

Medverkande

  • Tomas Nilsson (M), ordförande Älvstranden Utveckling
  • Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad
  • Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling
  • Joakim Gralén, projektutvecklare på Balder, representant för Hotell Draken
  • Agneta Kores, VD Stena fastigheter Göteborg
  • Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen
  • Lennart Hedström, VD Elof Hansson fastigheter
  • Johanna Hult-Rentsch, regionchef NCC property development
  • Patrik Centerwall, konferencier, stadsbyggnadskontoret

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se