Försäljningsökning för SSM Foto: SSM

Försäljningsökning för SSM

Bostäder

25 januari 2018

SSM ökade antalet sålda bostadsrätter med 10,3 procent under 2017 i jämförelse med helåret 2016.

 

Efterfrågan på mindre lägenheter fortsätter att vara stark i Storstockholm, trots en turbulent höst på bostadsmarknaden. Enligt Svensk Mäklarstatistik ökade antalet sålda lägenheter i Storstockholm, upp till 45 kvadratmeter i storlek, till 10 308 stycken under 2017 från 10 262 stycken under 2016. Antalet sålda lägenheter, med ett till två rum och kök, i Storstockholm minskade med -1,4 procent till 22 265 stycken under 2017 i jämförelse med 2016.

Bolaget fortsätter att möta denna målgrupps genuina behov av bostad. SSM ökade antalet sålda bostadsrätter med 10,3 procent, från 224 stycken under 2016 till 247 stycken under 2017.

- Det är glädjande att konstatera att vi under 2017 ökade antalet sålda bostäder med 10,3 procent. Sammantaget tecknade vi cirka 400 stycken boknings- eller förhandsavtal under året, men självklart påverkade den avvaktande bostadsmarknaden som uppstod under andra halvåret, även vår försäljningstakt negativt. Under inledningen av 2018 märker vi av ett ökat intresse för våra försäljningsstartade projekt, men det är för tidigt att kommentera om det kommer påverka konverteringstakten positivt i närtid, säger Mattias Roos, vd & koncernchef SSM.

Under 2017 har SSM även fortsatt att förvärva byggrätter och bolaget har vid årsskiftet en fokuserad och högkvalitativ bostadsportfölj med cirka 6 900 byggrätter, varav cirka 40 procent av byggrätterna som är under projektering lämpar sig även för hyresrättsprojekt.

Portföljen är i sin helhet förvärvad utifrån efterfrågan hos SSM:s målgrupp, vilket innebär citynära lägen utmed spårbunden kommunikation. Bolagets långsiktiga målsättning är en fördelning om 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter samt tio procent studentbostäder.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se