Försäkringskassan utökar i Wihlborgs lokaler i Malmö

Försäkringskassan utökar i Wihlborgs lokaler i Malmö

Uthyrning

8 augusti 2022

Från och med den 1 april 2023 utökar Försäkringskassan sin förhyrning i Wihlborgs fastighet Kranen 8 i Dockan med 3 000 kvm. Samtidigt förlängs hyresavtalet med sex år.

Försäkringskassan valde år 2016 att samlokalisera flera verksamheter till Wihlborgs fastighet Kranen 8. Från och med nästa år flyttar myndigheten in ytterligare verksamheter så att den totala förhyrningen omfattar 15 000 kvm. I samband med utökningen förlängs hyresavtalet med sex år.  

Kranen 8, Kockums gamla ubåtshall från 1960-talet, är ombyggd till en modern kontorsmiljö med restaurang, hörsal och penthouse för möten och konferenser. Huset är certifierat med Miljöbyggnad Silver.

- Försäkringskassan är en viktig hyresgäst för oss och vi är glada att kunna erbjuda mer yta i en spännande miljö. Här har vi sedan tidigare genomfört en större renovering invändigt, men bevarat stommen och den industriella känsla som knyter an till husets historia, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se