Försiktigt Fastator gav stabilt resultat Joachim Kuylenstierna, vd, Fastator. Foto: Fastator

Försiktigt Fastator gav stabilt resultat

Ekonomi

18 maj 2018

Vinsten finns kvar även om den är lägre. Joachim Kuylenstiernas Fastator avvaktade på en turbulent marknad och slapp minusresultat.

 

Det blev ett kvartalsresultat på närmare 7 miljoner för #Joachim Kuylenstiernas Fastator vilket är många miljoner mindre än föregående årsperiod då det låg på 20,5.

Dock är han själv nöjd med detta med tanke på att många bolag nu få se katastrofrapporter efter den stökiga hösten och våren på främst bostadsproduktionsmarknaden

– Det är klokt att lura i vassen när knappt simkunniga ger sig ut på djupt vatten. Genom vassgluggen har vi sneglat på alla bostadsutvecklare och funderat på om vi missat något? Om de sett något som vi förbisåg? Glada är vi dock att inte vara i deras vatten, säger han i en kommentar.

Bolaget har trots att de legat lågt under början av året har de en god kassa och det är en stark tillväxt i dotterbolaget Offentliga Hus första rapport för 2018 (se separat artikel) där Fastator har sitt största innehav.

Fastator har bland annat investerat i samhällsfastigheter och nu letar Kuylenstierna efter något nytt att lägga pengarna på så kanske får vi se en starkare rapport för andra kvartalet.

– Vi fortsätter kontinuerligt att utvärdera var nästa fastighetssegment med stor tillväxtpotential finns. Vår ambition är att återigen investera tidigt inom detta segment och fortsätta skapa värden för våra aktieägare. Affärer är bra, men bra affärer är bättre. Vilken av de stjärnor vi ser på horisonten som lyser starkast i våra utvärderingar kommer att visa sig under året, menar han.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Fastators Q1 2018:

  • Periodens resultat 6,7 MSEK (20,5)
  • Resultat per aktie efter utspädning 0,44 kr (1,47)
  • Avkastning på eget kapital 1,1 % (15,0)
  • Substansvärde 586,4 MSEK (550,1)
  • Substansvärde per aktie efter utspädning 41,83 kr (39,23)

Källa: Fastator

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se