Färre väljer korta bindningstider på bolånen

Färre väljer korta bindningstider på bolånen

Ekonomi

8 oktober 2019

Nu märker SBAB att nya kunder allt ofta väljer längre bindningstid på sina boräntor. Jämfört med förra året har tvåårslånet blivit allt populärare.

68 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under september valde tremånaders bindningstid på sina lån jämfört med 70 procent i augusti. Att binda på två år blir allt mer populärt.

Av de som band sina räntor i september (augusti inom parentes) valde 3 (4) procent ettårig bindningstid och 17 (15) procent tvåårig bindningstid. 7 (6) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I september lämnades reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Riksbanken aviserade att räntan skulle höjas i slutet av 2019 eller en bit in i 2020. Konjunkturen är fortsatt stark men avmattningen på arbetsmarknaden ser ut att ske snabbare än beräknat.

SBAB har i en egen Sifoundersökning tagit reda på vad som påverkar hur människor väljer bindningstid. Det vanligaste är att beslutet föregås av att jämföra räntor från olika aktörer. 56 procent svarar att det påverkar beslutet. 33 procent gör egna efterforskningar och kartlägger hur experternas prognoser ser ut.

28 procent baserar sitt beslut på Riksbankens prognos, precis lika många gör ingen egen analys, utan tar det erbjudande som är billigast. Hur släkt och vänner väljer att göra har minst påverkan på det egna beslutet.

– Idag kan man enkelt göra egna jämförelser på nätet, vilket verkligen slagit igenom i beteendet för hur människor väljer bindningstid på sina bostadslån. Man kan bara utgå från sin egen situation utan att jämföra med hur andra gör. Alla har olika inkomster, skulder och livssituation, vilket gör det mycket svårt att generalisera när det kommer till bindningstid, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se