Färre tror på stigande bopriser Foto: TT

Färre tror på stigande bopriser

Bostäder

12 juni 2018

Svenska hushåll ser något dystrare på bostadsmarknadens prisutveckling, enligt SEB:s senaste boprisindikator som sjönk i juni.

 

Nedgången leds i stort av Stockholmsregionen.

Av de tillfrågade hushållen svarade 40 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året.

Allt fler pessimistiska

Det är en minskning med 2 procentenheter jämfört med förgående mätning i maj, skriver banken i ett pressmeddelande. Samtidigt ökade andelen som räknar med sjunkande priser med 2 procentenheter från 31 till 33 procent.

Nedåt i Stockholm

De dystra tongångarna återfinns i Stockholmsregionen där boprisindikatorn föll från 1 till minus 7, mätt som två månaders medelvärde. Detta i motsats till övriga regioner som fortsatt höll sig över nollan. Störst uppgång i junimätningen noterades i Östra Götaland där indikatorn steg från 3 till 10.

– Det finns fortfarande en stor osäkerhet på svensk bostadsmarknad. Efter fyra månader i rad med stigande boprisindikator ser vi nu åter en nedgång. Det är fortfarande fler som tror på uppgång än på nedgång men osäkerheten är tydlig och nivåerna är fortfarande på låga nivåer jämfört med läget innan höstens stora nedgång, kommenterar SEB:s privatekonom Jens Magnusson i pressmeddelandet.

Lägre boprisindikator

Andelen i SEB:s boprisindikator som tror på oförändrade bopriser är 20 procent, vilket är samma för tredje månaden i rad.

Sammantaget innebär det att SEB:s boprisindikator för juni faller till 7, ett tapp på 4 enheter jämfört med majmätningen.

Undersökningen har varje månad sedan 2003 genomförts av Demoskop. Junimätningen bygger på 1 024 intervjuer under perioden 29 maj till 6 juni.

Av Fredrik Sandberg/TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se