Färre arkitektuppdrag vittnar om kommande kris
Bild: Unsplash

Färre arkitektuppdrag vittnar om kommande kris

Arkitektur

30 mars 2023

Byggbranschen har svalnat. Höjda kostnader och framtidens osäkerhet har gjort att uppdragen till arkitektbyråerna minskat, uppger Dagens industri.

Flera av Sveriges största arkitektbyråer har noterat att bostadsbyggandet kommer att fortsätta att minska. I och med att de står först i byggprocessen brukar arkitektbyråerna anses vara en indikator på byggbranschens konjunktur.

– Vi ser en tydligt minskad efterfrågan på nybyggnad av kontorsbyggnader och bostäder, det är många som avvaktar, säger Alexandra Hagen, vd för White Arkitekter, som vanligen får 20 procent av sin omsättning från bostadssegmentet, till Dagens industri.

– Det är försvagat på bostadssidan, där man antingen ställer in, pausar eller måste göra om kalkyler”, bekräftar även Sweco Sveriges vd Ann-Louise Lökholm Klasson, där tio procent av dotterbolaget Sweco Architects omsättning kommer från bostadssegmentet, till Dagens industri.

Under hösten tvingades flera stora arkitektbyråer runt om i landet säga upp anställda, något som World in Property tidigare skrivit om här. White är en av dem medan Sweco inte har behövt varsla men noterar att mindre arkitektbyråer hör av sig för att täcka upp inbromsningen i sektorn.

– Vi vann några stora spännande uppdrag i fjärde kvartalet, bland annat Nobelcenter och Sturekvarteren. Vi blir också kontaktade av konkurrenter i branschen som frågar om de kan bistå i våra projekt. Att konkurrenter hör av sig brukar vara lite av en temperaturmätare”, säger Ann-Louise Lökholm-Klasson till Dagens industri.

Det går inte att dra en enhetlig slutsats om nedgången, eftersom det finns betydande skillnader mellan olika städer, länder och typer av projekt. Stockholm och Sverige har emellertid påverkats mest av nedgången.

Något som satt andra spår i planeringen är pandemin, kriget i Ukraina och konjunkturen. Ökade priser på byggmaterial har fått fart på återbruket och allt fler efterfrågar ombyggnationer av befintliga byggnader.

– Man är mer intresserad av att projekten ska ha en god hållbarhetsprestanda och efterfrågar det på ett tydligare sätt. Att kunna få gröna lån med lägre räntor är extra viktigt när räntorna är så höga, säger Alexandra Hagen, till Dagens industri.

Orosmolnet är att den ekonomiska krisen ska bli allt värre, att till och med kommunernas kapacitet att investera minskar

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se