Förändringar i Jernhusens ledningsgrupp

Förändringar i Jernhusens ledningsgrupp

Personnytt

22 augusti 2014

Daniel Daagarsson, blir ny chef för affärsområde Stationer efter Ola Orsmark. Åsa Dahl, nuvarande chef för Strategisk utveckling, tar över som chef för affärsområde Depåer.

Positionen som chef Strategisk utveckling kommer inte att ersättas när Åsa Dahl tar över som chef för arräfsområde Depåer, utan istället kommer funktionerna inom avdelningen Strategisk utveckling att fördelas på olika enheter inom företaget.

Vilka funktioner som placeras var, ska vara klart den 3 september. Det handlar dock inte om någon övertalighet. Nuvarande chef för affärsområde Depåer, Daniel Daagarsson, blir chef för affärsområde Stationer.

”Jag känner mig mycket nöjd med valet av Daniel och Åsa som nya affärsområdeschefer. Med deras breda kompetens och fleråriga erfarenheter inom Jernhusen får vi en bra övergång till de nya tjänsterna”, säger Kerstin Gillsbro, VD på Jernhusen.

Den nya organisationen kommer gälla från den 8 september.

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs. 

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Jernhusen,

För övrig information, kontakta:

Kerstin Gillsbro, VD för Jernhusen, Tel: 070-621 26 29