Förändring i Diös koncernledning

Förändring i Diös koncernledning

Ekonomi

18 maj 2016

Den 1 september ombildar Diös sin koncernledning då nuvarande fastighetschef Lars-Göran Dahl tillträder koncernens nyinrättade tjänst, chef för affärsutveckling.

Den 1 september ombildar Diös sin koncernledning då nuvarande fastighetschef Lars-Göran Dahl tillträder koncernens nyinrättade tjänst, chef för affärsutveckling. Nuvarande chef för affärsområde Jämtland, Henrik Lundmark, efterträder Lars-Göran och blir en del av koncernledningen.

– Förändringen är ett naturligt steg i vår strategi att ta tillvara medarbetarnas kompetens, komma närmare våra hyresgäster och öka takten i vår affärsutveckling. Henriks erfarenhet och strategiska förmåga kommer att tillföra värdefull kompetens till koncernledningen, säger Knut Rost, vd för Diös.

Den positiva utvecklingen på Diös prioriterade verksamhetsorter fortsätter, vilket skapar nya tillväxtmöjligheter.

– Vår marknad har en fantastisk potential och vi ser stora möjligheter att utöka vårt utbud och skapa större förutsättningar för våra hyresgäster att växa med oss. Inrättandet av den nya rollen som chef för affärsutveckling ger oss möjligheter att bli ännu vassare i vår transaktions- och projektutveckling, säger Knut. Bolaget samlar även affärsstödsfunktioner för att bland annat få en tydligare och förbättrad intern samordning. Kristina Grahn Persson, nuvarande HR- och hållbarhetschef, blir chef för affärsstöd.

Koncernledningen består från och med den 1 september av:

  • Knut Rost, vd
  • Henrik Lundmark, fastighetschef
  • Kristina Grahn-Persson, chef affärsstöd
  • Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling
  • Rolf Larsson, ekonomi- och finanschef

Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:00 den 17 maj 2016.

 

Tack för att du läste artikeln, vi vill göra dig uppmärksam på en kommande konferens vi har. Nackas fastighetsutvekling, se konferens: Nacka 2030: 1,5 miljarder bostadsyta under utveckling.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information kontakta gärna: Knut Rost, vd Diös Fastigheter Telefon: 010-470 95 01 E-post: knut.rost@dios.se