Förlängt ägarstöd till Rikshem
Foto: Rikshem

Förlängt ägarstöd till Rikshem

Ekonomi

17 januari 2019

Teckningsåtagande på tio miljarder från pensionsbolagen kommer att förlängas för Riskhem. Nu förlängs avtalet.

Rikshems ägare, AMF och Fjärde AP-fonden, tillhandahåller sedan tidigare back-up faciliteter i form av en lånefacilitet respektive ett teckningsåtagande avseende företagscertifikat, om sammantaget tio miljarder.

Dessa avtal har nu förlängts till februari 2025.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se