"Förlängning gör inte hyresstödet bättre" – En förlängning av hyresrabattstödet gör inte systemet bättre. Hyresrabattstödet är administrativt krångligt, långsamt och innebär att staten övervältrar sitt ansvar på fastighetsägare, säger Anders Holmestig.

"Förlängning gör inte hyresstödet bättre"

Ekonomi

7 april 2021

– En förlängning av hyresrabattstödet gör inte systemet bättre, säger Fastighetsägarnas VD Anders Holmestig.

Regeringen och januaripartierna har meddelat att hyresrabattstödet förlängs till att omfatta andra kvartalet 2021.

– En förlängning av hyresrabattstödet gör inte systemet bättre. Hyresrabattstödet är administrativt krångligt, långsamt och innebär att staten övervältrar sitt ansvar för både bedömning och finansiering av stödet på fastighetsägare, säger Anders Holmestig, VD Fastighetsägarna Sverige.

– Både regeringen och oppositionen har tidigare konstaterat att hyresrabattstödet inte fungerar och att omställningsstöd är ett bättre system för att stötta företag. Systemet blir inte bättre av att det förlängs. Lägg istället resurserna på direktstöd till företag, säger Anders Holmestig.

Han anser att det inte går inte att lägga ansvaret för att stötta näringslivet på en privat aktör, så som han menar att regeringe gör i detta fall.

– Fastighetsbranschen är en bransch som domineras av småföretag, som under pandemin gett ett stort ekonomiskt stöd till sina lokalhyresgäster. Regeringen måste förstå att det finns gränser för vad fastighetsbranschen klarar av. Därför behöver regeringen se till att direktstöd betalas ut och samverka med fastighetsbranschen för att främja en positiv återstart efter pandemin, säger Anders Holmestig.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se