Friare hyressättning vägen framåt tycker Fastighetsägarnas medlemmar

Friare hyressättning vägen framåt tycker Fastighetsägarnas medlemmar

 

11 april 2016

Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av en friare hyressättning är den enskilt viktigaste åtgärden för att få fart på byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden.

Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av en friare hyressättning är den enskilt viktigaste åtgärden för att få fart på byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Förenklade byggregler och snabbare planprocesser ligger också högt upp på önskelistan. Däremot är det mycket få som ser något behov av byggsubventioner. Det visar den enkät som Fastighetsägarna Sverige genomfört bland drygt 100 fastighetsföretag om önskade prioriteringar i de pågående bostadspolitiska samtalen mellan regeringen och oppositionen.

– Situationen på den svenska bostadsmarknaden är klart oroande. I de större städerna ringlar köerna till hyresrätterna långa samtidigt som priserna på bostadsrätter och villor fortsätter att stiga. Politikerna måste agera nu. Behovet av åtgärder som ger effekt är akut, säger Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.

I syfte att öka utbudet av bostäder har regeringen bjudit in till blocköverskridande samtal om bostadsmarknaden samt givit den före detta generaldirektören för Medlingsinsitutet Claes Stråth i uppdrag att i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO att ta fram förslag på hur dagens system för hyressättning kan reformeras.

– För att ge input till de politiska samtalen och till Stråths utredning bad vi över 100 privata fastighetsföretag i de tre storstäderna och ytterligare fyra större städer att rangordna vilka åtgärder de anser är effektivast för att att klara problemen på bostadsmarknaden, säger Tomas Ernhagen.

Enligt enkäten anser 78 procent av fastighetsföretagen att en friare hyressättning är den enskilt effektivaste åtgärden. Därefter kommer fortsatta regelförenklingar och en snabbare planprocess (75 procent) följt av ett ökat utbud av planlagd mark (31 procent). Intresset för byggsubventioner är däremot mycket lågt. Endast 5 procent av fastighetsföretagen såg dessa som en prioriterad åtgärd.

Tack för att du läste artikeln, vi vill uppmärksamma dig om en konferens vi har i Stockholmsregionen. För mer information om Nackas fastighetsutvekling, se konferens: Nacka 2030: 1,5 miljarder bostadsyta under utveckling.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Fastighetsägarna