Förhandlingarna om renoveringshyror inom K-Fast har strandat
K-Fast VD Fredrik Elf

Förhandlingarna om renoveringshyror inom K-Fast har strandat

Bostäder

17 maj 2022

Förhandlingarna om kommande renoveringar av fastigheterna Saxen 31, Nordstjärnan 9 och Gökropet 4 o 5, totalt 90 lägenheter, mellan K-Fast och Hyresgästföreningen har strandat.

Orsaken till tvisten är att parterna inte kunnat nå en överenskommelse avseende hyrorna och vilken hantering som ska erbjudas hyresgästerna under renoveringen. K-Fasts yrkade hyror skulle innebära hyreshöjningar för de 90 lägenheterna på i snitt 48%.

 - Vi ser en ohållbar utveckling i renoveringshyrorna i Eskilstuna där K-Fast går i spetsen för hyresnivåer som inte är rimliga för hyresgästerna och inte skäliga i relation till den standard som blir efter renovering, säger Patrik Wunderlich, förhandlare på Hyresgästföreningen.

 - Om K-Fast och andra aktörer på hyresmarknaden i Eskilstuna fortsätter att renovera till vad som inte är mindre än ockerhyror så kommer stora skarar Eskilstunabor inte ha råd att bo kvar i sina hem. Därför sätter vi ner foten. Det är nog nu, säger Monica Andersen-Jensen, ordförande för Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

 I och med strandningen lämnar man det kollektiva förhandlingssystemet och då kan K-Fast göra upp med hyresgästerna enskilt. Blir det ingen överenskommelse där heller har K-Fast rätt att begära prövning av hyrorna hos Hyresnämnden, men först efter att renoveringen är genomförd. Hyresgästföreningen företräder de hyresgäster som är eller blir medlemmar och som begär föreningens hjälp.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se