Företagsparken siktar på sex miljarder till sommaren – Företagsparken har under 2021 haft en kraftig tillväxt av eget kapital om över 350 procent och vi ser fram emot ytterligare stark tillväxt under innevarande år, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Företagsparken siktar på sex miljarder till sommaren

Ekonomi

3 februari 2022

En obligation om en halv miljard stärker kassan i Fastators innehavsbolag Företagsparken. Bolaget ser nu en möjlig ökad balanstillväxt under det första halvåret 2022 från dagens fyra miljarder kronor till sex miljarder.

Företagsparken är under stark tillväxt – och tillskottet om 500 miljoner kronor kommer enbart användas för ytterligare tillväxt.

Tillsammans med befintlig kassa samt lågt belånade fastigheter ser bolaget en möjlig ökad balanstillväxt under det första halvåret 2022 från dagens fyra miljarder kronor till sex miljarder.

– Vi följer utsatta mål och jobbar intensivt med förvärv och utveckling av befintligt bestånd, kommenterar Leif Östling, styrelseordförande för Företagsparken.

– Företagsparken har under 2021 haft en kraftig tillväxt av eget kapital om över 350 procent och vi ser fram emot ytterligare stark tillväxt under innevarande år, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Den nu aktuella obligationen löper om 3,25 år till en ränta om Stibor 3m + 6,0%.

Institutioner är till övervägande del investerare i den övertecknade obligationen som har en ram om ytterligare 500 miljoner kronor. Resterande 500 miljoner kommer nyttjas i relation till bolagets tillväxt.

Nordea, Pareto och Swedbank har gemensamt agerat arrangörer och s.k. joint bookrunners och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se