Företagsparken och Vivskä köper för 140 mkr – Vi fortsätter att addera högavkastande fastigheter till vårt innehavsbolag Företagsparken och förvärvar därutöver en fastighet i Lomma med bra potential, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Företagsparken och Vivskä köper för 140 mkr

Transaktion

14 juni 2021

Fastators innehavsbolag Företagsparken och Vivskä förvärvar fastigheter för 140 miljoner kronor i fem olika kommuner.

Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Helsingborg, Uddevalla, Ljungby och Motala med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 105 miljoner kronor. Förvärven omfattar fem fastigheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 14 000 kvadratmeter.

Därutöver har Vivskä ingått avtal om förvärv av en fastighet i Lomma mellan Malmö och Lund med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 35 miljoner kronor med en uthyrningsbar yta om cirka 6 000 kvadratmeter.

– Vi fortsätter att addera högavkastande fastigheter till vårt innehavsbolag Företagsparken och förvärvar därutöver en fastighet i Lomma med bra potential, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se