Företagsparken levererar 200 mkr till Fastator – Det är glädjande att Företagsparken levererar bra resultat. Under 2021 har bolaget på ett imponerande sätt tagit verksamheten flera steg i rätt riktning och har nu uppnått ett fastighetsbestånd om över 4 Mdkr, säger Knut Pousette, VD för Fastator.

Företagsparken levererar 200 mkr till Fastator

Ekonomi

24 januari 2022

Företagsparkens preliminära resultat för 2021 innebär ett positivt bidrag om cirka 200 mkr till Fastators totala resultat för Q4 2021. Det meddelas inför en planerad emission av obligationer i Företagsparken.

Fastators innehavsbolag Företagsparken har offentliggjort preliminärt utfall för 2021 inför en planerad emission av obligationer.

Företagsparkens preliminära resultat för 2021 innebär ett positivt bidrag om cirka 200 Mkr till Fastators totala resultat för det fjärde kvartalet 2021.

Fastator äger 78% av aktierna i Företagsparken.

– Det är glädjande att Företagsparken levererar bra resultat. Under 2021 har bolaget på ett imponerande sätt tagit verksamheten flera steg i rätt riktning och har nu uppnått ett fastighetsbestånd om över 4 Mdkr. Vi ser mycket fram emot ett spännande 2022 för Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Företagsparken har givit Nordea, Pareto och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer om upp till 500 Mkr och med en löptid om 3,25 år.

En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförutsättningar.

Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

– Företagsparken har under 2021 genomfört ett stort antal förvärv som tillfört bolaget ett starkt kassaflöde och genom vilka fastighetsbeståndet vuxit till över 4 Mdkr. Företagsparken avser nu ta nästa steg i sin tillväxtresa och introduceras till kapitalmarknaden genom sin första obligationsemission, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

– Vi har haft en god utveckling i Företagsparken med bra förvärv, lyckade uthyrningar och tillväxt i både resultat och fastighetsbestånd. Vi möjliggör nu för ytterligare en investerargrupp att bli en del av Företagsparken då vi vänder oss till obligationsmarknaden för att finansiera ytterligare tillväxt, kommenterar Leif Östling, styrelseordförande för Företagsparken.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se